Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 17 hostí 

Obecné zastupiteľstvo

E-mail Tlačiť PDF

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z deviatich poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo teda svojím charakterom predstavuje „obecný parlament“. Jeho kompetencie, resp. pôsobnosť sú určené zákonom tak, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje:

- o základných otázkach života obce tak, ako sú vymenované v §11 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení,

- o všetkých ďalších veciach, ktoré si obecné zastupiteľstvo vyhradí do svojej pôsobnosti v organizačnom poriadku alebo v štatúte obce s výnimkou tých kompetencií, ktoré zo Zákona o obecnom zriadení patria do pôsobnosti starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo by si malo na rozhodovanie vyhradiť predovšetkým také veci hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, ktorých riešenie zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby, ako aj podmienky života obyvateľov obce.
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva môžu určovať aj iné zákony než Zákon o obecnom zriadení. Ak teda iný právny predpis určuje, že o nejakej záležitosti má rozhodovať vyslovene obecné zastupiteľstvo, nie je možné, aby v tejto veci rozhodol iný orgán obce.

Obecné zastupiteľstvo určuje:

  • organizáciu obecného úradu (tzn. jeho štruktúru a členenie na odbory, oddelenia, referáty, počet pracovníkov a pod.). Tieto záležitosti sú upravené vo forme organizačnej štruktúry a organizačného poriadku obecného úradu.
  • objem mzdových prostriedkov v rozpočte obce pre obecný úrad,
  • rozsah technických prostriedkov, potrebných na činnosť obecného úradu v rozpočte obce 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Daniela Javůrková

SMER

 
poslanci_011__1_.jpg

Anton Laco

SMER

 
PLANDORA.jpg

Anton Plandora

SMER

 
 

Štefan Vlčko

SMER

 
Michal Foltán

nezávislý kandidát

 
fotky_006.jpg

Ivan Toth

nezávislý kandidát

 
poslanci_001.jpg

Ján Kundlák

SMER

 
poslanec_Julius_Kmet.jpg 

Július Kmeť ml.

SMER

 
 

Anton Toma

SMER

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 11 Január 2015 23:12  

PRIHLÁSENIE