Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 18 hostí 

Hasicsky zbor

E-mail Tlačiť PDF

Hasiči

Hasičský zbor vo Veľkých Uherciach bol založený 20. mája 1873 pri továrni na ohýbaný nábytok bratov Thonetovcov. Prvé zoznamy členov zboru sa zachovali už zo 6.mája toho istého roku. Dá sa teda predpokladať, že v tento deň sa uskutočnili organizačné prípravy pre založenie zboru. Prvým veliteľom zboru bol Karol Lauer, riaditeľ továrne. V zbore pracoval až do svojej smrti, 3. 7. 1893, pochovaný je na cintoríne vo Veľkých Uherciach, kde je jeho pomník udržiavaný hasičmi dodnes.

Prvými členmi zboru boli Karol Červenka, Viliam Laukota, Anton Sedláček, Ján Greguš, Ján Benkovič, Václav Laukota, Jozef Uhrovský, Jozef Mládek, Juraj Prikril, Jozef Minárik a Jozef Tóth. Zachovala sa i pamätná kniha, v ktorej sú zaznamenané zaujímavé údaje o vývoji hasičstva v obci. Hneď v úvode sú stanovy zboru. Píše sa v nich, že úlohou zboru je poskytovať rýchlu a účinnú pomoc pri lokalizovaní požiarov vo Veľkých Uherciach a v najbližšom, príp. vzdialenejšom okolí. Hasiči sa pýšia parnou striekačkou - výrobkom firmy Knaust Viedeň, ktorá je stále v dobrom technickom stave.

V roku 1973, pri príležitosti 100. výročia hasiči vydali publikáciu (buletin), odznaky a usporiadali výstavu. Taktiež boli odmenení dlhoroční členovia hasičského zboru čestnými uznaniami. V tom čase hasičský zbor viedol Anton Kováč - predseda, Július Toma - veliteľ, Štefan Lanči - referent pre prevenciu, Rudolf Šútor - hospodár, Rudolf Kováč - tajomník, Július Kmeť - kultúrny referent, Anton Žiak - referent pre mládež, Ľudevít Hajdúch - pokladník, Ján Holoubek - referent pre civilnú ochranu, členovia revíznej komisie - Rudolf Súlovský, Július Uhlár. Zbor mal vtedy 72 členov.

V roku 1993 organizácia Požiarnej ochrany oslávila 120. výročie svojho založenia a znovu bola vydaná publikácia o činnosti. Hasiči každoročne organizujú zábavu-majáles v lese pod Dráhami, na ktorom zabezpečuje dobrú náladu, dychová hudba Uherčanka.

V roku 2003 bolo zloženie vedenia dobrovoľného hasičského zboru takéto: Peter Kováč - predseda, Martin Žiak - tajomník, Juraj Lanči - veliteľ, Július Kmeť ml. - pokladník, Rudolf Belis ml. - preventivár, Rudolf Šútor st. - hospodár, Anton Kováč ml. - kult. referent, Jaroslav Vlčko - referent pre mládež, Jozef Vlčko st. a Štefan Uhlár - členovia. Zbor mal 80 členov.
Nový výbor pracuje v tomto zložení:
Július Kmeť ml. - predseda
Juraj Lanči - veliteľ
Dagmar Seidlová - tajomník
Eva Vanková - pokladník
Ivan Kováč - strojník
Jaroslav Foltán - hospodár
Rudolf Belis ml. - preventivár
Anton Kováč ml. - kultúrny referent
Lukáš Kmeť - člen
Martin Kmeť - člen
Hasičský zbor má 65 členov, z toho 13 žien.
Správu o činnosti ZO DHZ za rok 2010 nájdete v časti Dokumenty-Ostatné-Inštitúcie.
Záznam z osláv 140. výročia založenia DHZ nájdete na YouTube kanáli JAFISvideo, fotogalériu na FilipFoto
Posledná úprava Piatok, 07 Apríl 2017 13:38  

PRIHLÁSENIE