Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 12 hostí 

Do katastrálneho územia obce zasahuje veľkoplošné chránené územie - Chránená krajinná oblasť Ponitrie - zaberá dve tretiny územia katastra obce. Maloplošné chránené územia sú zastúpené prírodnou rezerváciou Dobrolínske skaly. Medzi chránené územia je navrhovaná Drahožická dolina ako chránený areál. Pri miestnom rímsko-katolíckom kostole rastie chránený strom Veľkouherecká lipa. Jej vek je 200 rokov. Medzi vzácne architektonické a historické objekty v obci patrí aj rímsko-katolícky kostol, Thonetova vila, pomník padlých v I. sv. vojne. V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. sú evidované v katastrálnom území obce Veľké Uherce tieto nehnuteľné kultúrne pamiatky:

Budova bývalej školy s pam. tabuľou
 
Bývalá Thonetova vila
 
PR Dobrolínske skaly
 
Navrhovaný CHA Drahožická dolina
 
Hrob Albína Grznára
 
Hrob padlých v II. svetovej vojne
 
Kaštieľ
 
Kostol sv. Michala
 
Pomník padlých v I. sv. vojne
 
Pomník padlých v II. sv. vojne
 
Park okolo kaštieľa
 
CHS Veľkouherecká lipa
 
 
Položiek na stránku 
 
 
Powered by Phoca Gallery

PRIHLÁSENIE