Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 11 hostí 

Cirkev

E-mail Tlačiť PDF

Farnosť

Prvá zmienka o fare vo Veľkých Uherciach, teda aj o farnosti, je z roku 1332, keď avignonský pápež Ján XXII. nariadil zbierku desiatkov v jednotlivých farnostiach v Uhorsku, v tomto období sa spísal zoznam fár aj na území Slovenska. Prvá správa o farnosti Veľké Uherce bola spojená s menom farára Mikuláša a kostola sv. Michala, archanjela.

Ďalšie zmienky o farnosti nachádzame v zozname fár v r. 1397. Z roku 1561 v zmienke z kanonickej vizitácie čítame, že fara aj kostol bol katolícky, aj keď sa už šírila reformácia. Dedinu zaplavila v období domínia Bossanyiovcov. Presný dátum obsadenia fary a kostola sa nedochoval, ale muselo to byť okolo rokov 1561-1647, pretože v tomto roku nebol vizitátor do kostola vpustený evanjelickým kazateľom.

Veľkouherská fara sa stala opäť katolíckou po roku 1681. V tomto roku sa na krajinskom sneme evanjelici sťažovali, že im vo Veľký Uherciach katolíci odobrali kostol, faru i školu. V roku 1672 tu bol už katolícky kňaz. V tomto období (1681) bol v krypte kostola pochovaný Karol Bossanyi, čo dosvedčuje epitaf umiestnený na jeho pomníku.

Územne farnosť patrila pod dekanát Oslany a do Ostrihomskej diecézy. Do roku 1852 mala farnosť filiálku Malé Uherce, ktorú ale v tomto roku pridelili k farnosti Šimonovany. Do roku s1996 k farnosti patrilo aj Kolačno, ktoré sa stalo farnosťou 15. júla 1996. V súčasnej dobe má farnosť jednu filiálku – Pažiť, v ktorej sa nachádza kaplnka Sv. Dominika Savia, požehnaná 23.novembra 1991.

Farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad

95841 Veľké Uherce

Mgr. Marek Martinkovič - farár

Tel. 00421 38 74 86 864

Email: velke.uherce@fara.sk

Bohoslužby

Pondelok o 18:00 hod (v zime o 17:00 hod.)

Streda o 18:00 hod (v zime o 17:00 hod.)

Piatok o 18:00 hod (v zime o 17:00 hod.)

Sobota o 8:00 hod

Nedela o 8:00 hod a o 11:00 hod

Kostol Sv. Michala, archanjela

Možno sa niekedy pýtame, prečo je veľkouherecký kostol zasvätený práve sv. Michalovi. Veľké Uherce boli prechodom medzi Tekovským Ponitrím, dolinou susednej Vičomy s kláštorom na Klíži – Hradišti a horným Požitavím. Toto územie ovládal kráľovský župan, ktorý sídlil na hrade postavenom v ranofeudálnom období na Michalovom vrchu. Názov vrchu pravdepodobne súvisí s patrocíniom kostola, pretože v tom čase bol Sv. Michal ochrancom miest na prechodoch z jedného kraja do druhého.

Kostol v dnešnej podobe bol postavený na starších základoch. Prvá zmienka je z 11.storočia, potom už v spomínanom zozname z roku 1332. Bol postavený v gotickom štýle, v roku 1669 ho pristavením kaplnky renesančne upravili. Svedčí o tom dodnes zachovaný nápis nad dverami na chóre.

V súčasnej dobe má kostol vežu ihlanového tvaru, ktorá bola v roku 1956 zvýšená o šestnásť metrov. V Hornej časti veže sú umiestnené tri zvony. Najväčší zvon je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Prostredný je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Malý zvon je zasvätený sv. Zuzane, dala ho odliať Carrie Thonet na pamiatku svojej dcéry Zuzany, ktorá zahynula v mladom veku. Zvony boli odliate na podnet rodiny Thonet v roku 1930 v Brne vo firme Manoušek. Veľká oprava kostola sa konala v roku 1912, keď Carrie Thonet s farníkmi zadovážili nový oltár a organ. V roku 1948 bola v zadnej časti kostola pod vežou pristavená kaplnka Božieho hrobu a v roku 1950 na pravej strane presbytéria kaplnka Lurdskej Panny Márie.

Mariánska kaplnka Nanebovzatia Panny Márie

Nad obcou v pohorí Šípok sa nachádza mariánska kaplnka.

Spočiatku by sa zdalo, že je súčasťou krížovej cesty, ktorej zastavenia sú umiestnené v malých kaplnkách, a lemujú cestu ku kaplnke, ktorá je na konci - na Kalvárii.

Krížová cesta - Ale táto kaplnka bola postavená skôr a krížová cesta bola k nej postavená v neskoršej dobe. Vznik kaplnky je spojený s menom Kristíny Rudnayovej, rodenej Hellenbachovej z Pažite, ktorá dala kaplnku postaviť ako poďakovanie za vyliečenie jej manžela z ťažkej choroby. Na mieste, kde dnes stojí kaplnka, našla liečivé byliny, ktoré manžela uzdravili. Z autentických správ vieme, že v roku 1852 bol vo farnosti pán biskup Štefan Moyses, ktorý kaplnku posvätil.V súčasnej dobe sa tu konajú každoročne púte z príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

 

Kňazi a duchovné povolania

V roku 1991 Matica Slovenská umiestnila na budove farského úradu pamätnú tabuľu kňazom, ktorí pôsobili v obci a zapísali sa do povedomia vtedajšej spoločnosti: Jozef Valentíni, Július Plošic, Juraj Bartáky, Jozef Kačka, Ján Longauer, Jozef Hurtík-Čajka. Farnosť vychovala pre Cirkev Jána Valašíka, Jozefa Pauloviča, Ferdinanda Foltána, Júliusa Foltána, Antona Vačku, Rudolfa Korca, Antona Eliáša, Petra Hudeca, Libora Straku, Jána Dubinu a Filipa Foltána. Okrem kňazov pochádzajú z farnosti aj rehoľné sestry: Sr. Ružena – Mária Gubová, Sr. Alžbeta – Berta Foltánová, Sr. Martina - Eva Staňová (farnosť Kolačno), Sr. Stanislava - Zuzana Chudíková (farnosť Kolačno) a Sr. Mária Petríková (farnosť Kolačno) a Juraj Gendiar - piarista - taktiež farnosť Kolačno - predtým však patrili do farnosti Veľké Uherce.

Po roku 1990 vo farnosti pôsobili kňazi: Peter Mišík, Ľuboš Sabol, Jozef Gallovič, Michal Slašťan, Ján Obžera, Vladimír Páleník.

V súčasnej dobe farnosť spravuje Mgr. Marek Martinkovič.

Posledná úprava Piatok, 07 Apríl 2017 14:08  

PRIHLÁSENIE